Päivystys
0400 277 241
Paimion lämmittäjä.

Paimion Lämpökeskus Oy on vuonna 1975 perustettu kaukolämpöyhtiö, joka toimittaa pääosin kiinteillä kotimaisilla puupolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella sijaitseville kiinteistöille. Yhtiön omistaa Paimion kaupunki.

Yhtiön asiakkaina on yli 90 % Paimion kaupungin rakennuskannasta, yhteensä noin 1,4 miljoonaa rakennuskuutiota. Asiakkaita oli vuoden 2016 lopussa 252 kpl, joiden yhteenlasketut liittymätehot olivat noin 42 MW. Kaukolämmön myynti oli vuonna 2016 52,1 GWh.

Paimion Lämpökeskus Oy:n energiantuotanto on pääosin erittäin ympäristöystävällistä. Peruskuormakattilana toimii metsähaketta ja sahanpurua polttava leijukerrosteknologiaan perustuva 9 MW tehoinen kuumavesikattila, jonka savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimessa ja savukaasupesurissa, josta saadaan lisäksi myös savukaasujen sisältämä lämpöenergia talteen. Vara- ja huippukattiloina yhtiöllä on lisäksi käytettävissään pelletti-, raskas- ja kevytöljykattiloita ja -laitoksia, joiden yhteenlaskettu teho on noin 28 MW.

Tiedotteet

Lämmöntoimituksessa katkos Kriivarin alueella ja moottoritien eteläpuolella

Lämmöntoimituksessa katkos Iso-iivarintien varren ja moottoritien eteläpuolen alueiden kiinteistöissä tänään 8.11. Putken korjaustyö vaatii oletettua enemmän aikaa, uusi arvioitu valmistumisaika on klo 18.00. Päivitämme työn valmistumisaikaa yhtiön Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/PaimionLammittaja/

Valitamme häiriötä!

 

 

Paimion Lämpökeskus vastaanottaa veloituksetta käsittelemätöntä puuainesta (puiden ja pensaiden rungot ja oksat, MUTTA EI KANTOJA, LAUTOJA, PATTINKEJA EIKÄ HARAVOINTIJÄTETTÄ).  Puuaineksen voi tuoda lämpökeskuksen puuvarastoalueelle, joka sijaitsee entisen romuvaraston pihalla; ajo alueelle Tehdastien kautta.

Huom! Kaiken muun jätteen ja maa-aineksen tuonti on ehdottomasti kielletty!

 

 

Paimiossa kaukolämpö on lähilämpöä.

Tariffit

Liittymismaksutariffi

VOIMASSA 1.11.2008 ALKAEN

Kuluttaja maksaa liittymismaksun kaukolämpöön liittyessään. Liittymismaksun suuruus määrätään seuraavasti:

Rakennuksen kuutiotilavuus Liittymismaksu
0…10 000 m3 3 200 euroa + 2,20 euroa/m3
10 000…20 000 m3 7 200 euroa + 1,80 euroa/m3
20 000…30 000 m3 10 100 euroa + 1,60 euroa/m3
yli 30 000 m3 15 600 euroa + 1,40 euroa/m3

Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa.

Liittymismaksuun vaikuttava takennustilavuus muodostuu lämmitettävistä rakennuskuutiometreistä, jotka lasketaan RT-kortin nro. 120.12 mukaan.

Rakennuksissa, joissa on uusista asuinkerrostaloista ja pientaloista poikkeava lämmönkulutus, käytetään muunnettua rakennustilavuutta. Näitä rakennuksia ovat mm. liike- ja palvelurakennukset, teollisuus-, varasto- sekä julkiset rakennukset. Muunnettu rakennustilavuus saadaan jakamalla lämmöntarpeen huipputeho luvulla 29 W/m3.

Edellä esitetyt liittymismaksut vastaavat niiden vahvistamisen ajankohdan hintatasoa.

Jos kaukolämpölaitteiden hankintojen hintataso olennaisesti muuttuu, voidaan edellä mainittuja maksuja tarkistaa ja muuttaa edellyttäen, että valtion hintaviranomaiset ne hyväksyvät, tai ellei sellaisia viranomaisia ole, tai ne eivät sellaisia hintoja käsittele, tarkistuksissa ja muutoksissa sovelletaan kustannusstason kehityksen edellyttämiä, käytännön talouselämässä yleisesti noudatettavia periaatteita. Sovellutuksessa mahdollisesti syntyvät erimielisyydet alistetaan puolueettoman asiantuntijan ratkaistavaksi.

Kaukolämpötariffi

VOIMASSA 1.1.2015 ALKAEN

Paimion Lämpökeskus Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat seuraavat perus- ja kulutusmaksut:

Perusmaksu muodostuu kahdesta yhteenlasketusta osasta, joista ensimmäisen suuruus on vakio ja toisen suuruus määräytyy asiakkaan rakennustilavuuden perusteella. Rakennustilavuus muodostuu lämmitettävistä rakennuskuutiometreistä, joka lasketaan RT-kortin nro. 120.12 mukaan. Rakennuksissa, joissa on uusista asuinkerrostaloista ja pientaloista poikkeava lämmönkulutus, käytetään muunnettua rakennustilavuutta. Näitä rakennuksia ovat mm. liike- ja palvelurakennukset, teollisuus-, varasto- sekä julkiset rakennukset. Muunnettu rakennustilavuus saadaan jakamalla lämmöntarpeen huipputeho luvulla 29 W/m3.

Perusmaksu määrätään seuraavasti:

Rakennukset < 1000 rak. m3 (ok-talot)
a) Vakio-osa 0 euroa/v
b) Rakennuskoosta johtuva osa 0,82 euroa/rak.-m3/v (alv. 0%)
1,02 euroa/rak.-m3/v (alv. 24%)
Rakennukset < V < 40 000 rak. m3
a) Vakio-osa 990,00 euroa/v (alv. 0%)
1227,60 euroa/v (alv. 24%)
b) Rakennuskoosta johtuva osa 0,49 euroa/rak. m3/v (alv. 0%)
0,61 euroa/rak. m3/v (alv. 24%)
Rakennukset > 40 000 rak. m3
a) Vakio-osa 4190,00 euroa/v (alv. 0%)
5195,60 euroa/v (alv. 24%)
b) Rakennuskoosta johtuva osa 0,41 euroa/rak. m3/v (alv. 0%)
0,51 euroa/rak. m3/v (alv. 24%)

Perusmaksun muutoksista säädetään Paimion Lämpökeskus Oy:n soveltamissa kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdoissa.

Kulutusmaksu

Kulutusmaksun suuruus on 54,00 euroa/MWh, alv. 0 % (66,96 euroa/MWh, sis. alv. 24 %). Kulutusmaksun hinnanmuutoksesta säädetään Paimion Lämpökeskus Oy:n soveltamissa kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdoissa.

Muut ehdot

Laskutuksessa hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.

Yhteystiedot

Paimion lämpökeskus Oy
Tehdastie 8
21530 PAIMIO

Puh. 02 470 5022

Toimitusjohtaja Pekka Vihervuori
pekka.vihervuori@plk.fi
GSM 040 844 6944

Toimitusosoite

Paimion Lämpökeskus Oy
Tehdastie 8
21530 PAIMIO

Laskutusosoite

Paimion Lämpökeskus Oy (0136134-2)
c/o Yrityspalvelu Muurinen Ky
Vistantie 22 B 4
21530 PAIMIO